Piotr Dynowski prelegentem podczas Zlotu Instruktorów "Kalatówki 2017"

Przedstawiamy Wam kolejnego prelegenta Zlotu Instruktorów "Kalatówki 2017" - Piotra Dynowskiego.
Podczas zlotu przedstawi wykład dotyczący wykorzystania płetwonurkowania w badaniach przyrodniczych i omówi sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń PEK (płetwonurek ekolog), relacje z wykonanych badań oraz propozycje współpracy. 

 

 

P.Dynowski 2016


Piotr Dynowski zawodowo związany jest z Katedrą Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.
Jego zainteresowania badawcze to ochrona przyrody, kartowanie zbiorowisk roślinnych, lądowych i wodnych z wykorzystaniem technologii GPS i GIS, ocena stanu zachowania i potencjalnych zagrożeń siedlisk przyrodniczych i wykorzystanie badań podwodnych oraz oceny stanu ekologicznego jezior na potrzeby sporządzania planów ochrony i planów zadań ochronnych obszarów chronionych. 
Jest autorem oryginalnych prac twórczych, opracowań monograficznych oraz licznych referatów i posterów na konferencjach krajowych i zagranicznych. 
Jest współautorem programu specjalizacji PEK oraz inicjatorem reaktywacji Podkomisji Naukowej Komisji Działalności Podwodnej. 
Piotr Dynowski jest instruktorem M1 związanym z AKP Skorpena w Olsztynie.

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

Biuro OCSP

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89
tel. 22 826 22 51 (wew). 115 i 119
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Bank Zachodni WBK S.A. nr            75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+