Materiały szkoleniowe


 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK 

 

 

PION PODSTAWOWY


Spis treści:

1. Symbole i oznaczenia 
2. Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ) 
3. Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)
4. Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN)
5. Płetwonurek KDP/CMAS (P1BIS) 
6. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) 
7. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) w Skafandrze Suchym
8. Płetwonurek KDP/CMAS (P2) 
9. Płetwonurek KDP/CMAS (P3) 
10. Płetwonurek KDP/CMAS (P4) 
11. Płetwonurek Nurkujący z Zatrzymanym Oddechem KDP/CMAS (PZOB) poziom basenowy
12. Płetwonurek Nurkujący z Zatrzymanym Oddechem KDP/CMAS (PZO1) poziom 1

 

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

 

 

PION REKREACYJNY


Spis treści:

1. Symbole i oznaczenia
2. Płetwonurek Nocny (PNO) 
3. Płetwonurek Nawigator (PNA) 
4. Płetwonurek Eksplorator (PE) 
5. Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW) 
6. Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS) 
7. Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM) 
8. Płetwonurek Podlodowy (PPL)
9. Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)
10. Płetwonurek Fotograf (PF1) 
11. Zaawansowany Płetwonurek Fotograf (PF2)
12. Płetwonurek Filmowiec (PFI1) 
13. Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec (PFI2)
14. Płetwonurek Archeolog (PA1)
15. Płetwonurek Archeolog (PA2)
16. Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)
16. Płetwonurek ze Skuterem (PS1) 
17. Płetwonurek Ekolog (PEK1)
18. Zaawansowany Płetwonurek Ekolog (PEK2)

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION TECHNICZNY


Spis treści:

1. Symbole i oznaczenia 
2. Płetwonurek Nitroksowy (PN1) 
3. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2)
4. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy w Konfiguracji Bocznej (PN2KB)
5. Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznego (PGP)
6. Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznegow Konfiguracji Bocznej (PGPKB)
7. Płetwonurek Trimiksowy (PT1)
8. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KB)
9. Płetwonurek Trimiksowy (PT1S) (program skrócony)
10. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KBS) (program skrócony)
11. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy (PT2)
12. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT2KB)
13. Płetwonurek z SCR (PR)
14. Płetwonurek Jaskiniowy I-go stopnia(PJ1)
15. Płetwonurek Jaskiniowy II-go stopnia (PJ2)
16. Płetwonurek Jaskiniowy III-go stopnia (PJ3)
17. Przygotowanie mieszanin oddechowych (GB)
18. Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB) 
19. Zaawansowany Płetwonurek ze Skuterem (PS2)
20. Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB) 

 

 PROGRAM SZKOLENIA OSÓB Z NIEPŁNOSPRAWNOŚCIĄ KDP/CMAS

 

 

Uchwała nr 7/2017

1. Ogólne zasady dotyczące szkolenia.

Dobrą praktyką instruktorską jest:

Bezpieczeństwo nurkowań:

•przygotowany i omówiony plan alarmowy,

•zestaw tlenowy na miejscu nurkowania,

Dokumenty formalne dotyczące nurkowania,

•potwierdzone warunki wstępne uczestnictwa w szkoleniu,
•badania lekarskie lub oświadczenie zdrowotne, 
•zgoda rodziców (osoby niepełnoletnie),
•oświadczenie uczestnika szkolenia,
•podpisana i uzupełniona karta nurkowania

Realizacja szkolenia: 

•omówiony zakres nurkowania i ćwiczeń przed jego realizacją,
•instruktor pod wodą z osobą ćwiczącą oraz podczas zajęć teoretycznych,

•omówione nurkowanie po jego przebiegu wraz ze wskazówkami na przyszłość dla ćwiczących

Używany sprzęt:

•instruktor powinien* korzystać z alternatywnego źródła gazu**,
•wszystkie nurkowania muszą się odbywać w URW

 

* Nurkowania instruktora bez alternatywnego źródła możliwe jest podczas:

- nurkowań na pływalniach,

- nurkowań do 10m w wodach stref (polarna, umiarkowanie chłodna, umiarkowanie ciepła) – bez nurkowań w przestrzeniach zamkniętych. Np. Polska, Norwegia, Niemcy.

- nurkowań do 20m w wodach stref (podzwrotnikowa, zwrotnikowa, podrównikowa, równikowa) np. Chorwacja, Egipt.

 

** Alternatywne źródło gazu:

-dwie niezależne butle posiadające dwa niezależne automaty nurkowe (I i II stopień),
-zestaw dwubutlowy z możliwością separacji, posiadający dwa niezależne automaty (I i II stopień).

2. W programie Nurkowania Zapoznawczego wprowadza się następujące zmiany:

Warunki uczestnictwa w kursie:

 -orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania (nie starsze niż 1 rok) lub

oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (skreśla się zapis "tylko dla osób dorosłych)

 

Przebieg szkolenia - zapis przyjmuje postać jak poniżej:

Pogadanka (2,5 godziny) i zajęcia praktyczne (1,5 godziny), w tym 1 nurkowanie z instruktorem na basenie lub w wodach otwartych do głębokości 2 m dla osób niepełnoletnich, 5 m dla pozostałych, trwające minimum15 min.

 

3. W programie PKB wprowadza się następujące zmiany:

 

W sekcji realizacja szkolenia dopisuje się:

 

"Pierwsze 2 nurkowania mogą się odbyć w basenie (do 3m).

 

Wszystkie nurkowania na kursie mogą się odbyć w basenie (3m i więcej)."

 

 

Polecamy

Znajdź kurs nurkowania

Znajdź klub / centrum nurkowe

Ogłoszenia

baner najblizsze kursy

Dodatkowych informacji udziela:
Szef Szkolenia KDP
kol. Marcin Kasprzak
tel. 502 32 25 03
Biuro OCSP KDP
tel. 22 826 83 89

 

Formularze ogólnie dostępne

Dokumenty  dla Instruktorów

Klubów/Centrów Nurkowych

KDP/CMAS

Kontakt

 

Biuro OCSP

ul. Senatorska 11, p.25 (II p.)
00-075 Warszawa

e-mail:biuro@cmas.pl

tel. / fax: 22 826 83 89
tel. 22 826 22 51 (wew). 115 i 119
kom. 604 54 54 87, 604 54 54 88

Konto bankowe OCSP KDP PTTK:
Bank Zachodni WBK S.A. nr            75 1500 1777 1217 7008 0224 0000

 

  Google+